Cymraeg English
Cymuned Unigolion Cyfrifol Logo
Cymuned Unigolion Cyfrifol
Wedi dechrau - Ebrill 2023
Mae unigolion cyfrifol yn sicrhau bod darpariaeth gofal cymdeithasol yn bodloni rheoliadau Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).
Mae'r gymuned yn gyfle i chi gysylltu ag aelodau eraill a dysgu ganddynt.

 

Croeso

Rydyn ni wrth ein bodd eich bod wedi ymuno â’n grŵp o unigolion cyfrifol sy’n rhannu diddordeb mewn dysgu parhaus a chydweithio.

Chi sy'n siapio'r gymuned, felly cofiwch rannu eich myfyrdodau, syniadau ac adnoddau. Trwy gymryd rhan weithredol, byddwch yn helpu eraill i adeiladu ar eu gwybodaeth, yn ogystal â gwella eich arbenigedd eich hun.

Mae'r gofod ar-lein hwn yn llwyfan ar gyfer cyfnewid syniadau, hybu arloesedd a meithrin cysylltiadau â phobl o'r un anian.

Dyma ychydig o ffyrdd y gallwch chi ddefnyddio'r gofod hwn:


two women sat at a table talking

Cymryd rhan mewn trafodaethau sy'n ysgogi'r meddwl, gofyn cwestiynau, a chyfrannu eich mewnwelediadau.


notepad and pen

Darllenwch y cynnwys diweddaraf gan aelodau'r gymuned a dysgwch am eu safbwyntiau.

Mae croeso i chi rannu'ch heriau, llwyddiannau a'r gwersi a ddysgwyd fel y gallwn gyfoethogi ein hymarfer gyda'n gilydd.


Yma gallwch chwilio am aelodau eraill o'r gymuned, dod o hyd i gysylltiadau newydd a meithrin cysylltiadau ystyrlon â phobl o'r un anian.


Ymunwch ag un o'n cyfarfodydd rhithwir neu wyneb yn wyneb. Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd, sesiynau dysgu a chyfleoedd i lywio a siapio'r gymuned.

Mae croeso i chi ychwanegu digwyddiadau y credwch fydd o fudd i aelodau eraill


Byddem wrth ein bodd yn clywed eich adborth am y gymuned, gadewch i ni wybod eich barn yma


Os ydych chi eisiau gwneud sylwadau, cyfrannu neu ysgrifennu rhywbeth i’w rannu gyda’r gymuned, ond ddim yn siŵr ble i ddechrau, anfonwch neges at dîm y Gymuned Unigolion Cyfrifol drwy’r hwb hwn neu e-bostiwch charlotte.powell@gofalcymdeithasol.cymru

Ni ddaethwyd o hyd i unrhyw cofnodion


Telerau ac Amodau | Cwestiynau Cyffredin  |  Datganiad hygyrchedd | Datganiad preifatrwydd